De Griekse overheid trekt in juli wederom naar de kapitaalmarkt met een tranche van 4 miljard euro. Het is de eerste maal dat Griekenland opnieuw geld moet ophalen sinds de interventies van de EU, het IMF. Het betreft de herfinanciering van 3-, 6- en 12-maandelijks schuldpapier van de overheid. De markt vreest echter dat de operatie wederom zal falen gezien het ‘fragiele’ klimaat omtrent de betrouwbaarheid van de Griekse overheidsfinanciën. Beleggers nemen het zekere voor het onzekere, en dumpen opnieuw hun Griekse staatsobligaties met een langere looptijd, waardoor de rente op 10-jarige schuldpapier opnieuw boven de 10% noteert!