bail in

We horen er niet zo veel van maar onze overheden maken wel degelijk werk van een verder uitwerken van de plannen voor de bail ins. Dat betekent concreet dat we bij een volgende crisis, of die nu in de bankensector of op het niveau van landen zal uitbreken, mee voor de schade zullen opdraaien. Concreet wil dit zeggen dat aandeelhouders de pineut zullen zijn, evenals de bezitters van obligaties. Maar het geval Cyprus heeft ons geleerd dat ook de depositohouders de dans niet zullen ontspringen, ze zullen mee aangesproken worden voor het redden van de bank waar ze klant zijn. Een minder prettig vooruitzicht, dat wel. In het geval van Cyprus werden de bedragen onder de 100,000 euro met rust gelaten maar daarboven werd 45 tot 60 procent van het spaargeld aangeslagen, dit naargelang van de bank. Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van financiën, sprak toen van een template of een voorbeeld dat in de toekomst nog toegepast zal kunnen worden.

We moeten oppassen voor bail ins

Hoe groot is de kans op zo’n bail in? Valt moeilijk in te schatten, alles hangt af van wat er in de wereld rondom ons te gebeuren staat. Een nieuwe crisis eender waar kan de katalysator worden die alles in beweging brengt. Met als gevolg dat we naar een deel van onze centen kunnen fluiten. De herfst kan het beslissend jaargetijde worden voor de bail ins, want dan vindt in Brisbane in Australië een grote meeting plaats waar de voorwaarden bepaald zullen worden onder dewelke een bail in kan plaatsvinden. Hoe die voorwaarden er zullen uit zien valt moeilijk te voorspellen. Toevallig of niet, rond die periode worden ook de stress tests van de Europese banken afgenomen. Links en rechts wordt al gefluisterd dat verschillende banken op die testen gaan falen. Ze zullen dus op zoek moeten gaan naar nieuw kapitaal. Bescherm uw zuurverdiende centen Download de GOUDGIDS