De centrale banken hebben dit jaar hun beleid drastisch aangepast. Als reactie op de coronacrisis hebben ze een ruimhartig monetair beleid gelanceerd. Dit stimuleringspakket moet er voor zorgen dat de recessie spoedig achter de rug ligt. Voor de goudprijs kan het beleid van de centrale banken gunstig uitpakken.

De wereldwijde centrale banken nemen dit jaar een prominente rol op het wereldtoneel in. In samenwerking met de overheden proberen zij deze historische crisis te bestrijden. Bij de meeste centrale banken is de geldkraan open gedraaid en het overgrote deel van dit geld lijkt niet in de reële economie terecht te komen, maar bij de financiële markten.

Goudprijs beschikt nog over het nodige potentieel

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Crescat Capital LLC, is het verband tussen de goudprijs en de balansposities van de 8 grootste centrale banken in beeld gebracht. Sinds het jaar 2005 is er al sprake van een sterke correlatie tussen beide componenten. Inmiddels zijn de 8 grootste centrale banken van de wereld samen goed voor een balanspositie van meer dan 24 biljoen dollar.

Op de grafiek is te zien dat de gecombineerde balanspositie van de centrale banken dit jaar exponentieel in waarde is gestegen. De goudprijs is ook bezig aan een uitstekend jaar, maar deze grafiek laat zien dat er nog steeds sprake is van een ‘onderwaardering’. De komende maanden lijken daarom in het voordeel van het gele edelmetaal te zijn.

De goudmijnsector staat nog altijd 60% onder hun piek

Terwijl de meeste activa zoals traditionele aandelen of obligaties dicht of nabij hun hoogste niveau ooit staan, blijven goudmijnaandelen naar historisch maatstaven bijzonder goedkoop. Wie op zoek is naar een contraire belegging, kan goudmijnaandelen niet langer negeren.

Het beste moet namelijk nog komen!

U leest hier waarom goudmijnaandelen gemakkelijk kunnen verdubbelen!