Tijdens het afgelopen jaar werd de wereldeconomie geconfronteerd met de stevigste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook de Amerikaanse economie wist deze dans niet te ontspringen. De coronacrisis wist onder andere te leiden tot voorzichtigheid bij bedrijven. Maar, op dit moment is er nog weinig van die voorzichtigheid over. Toch zou die voorzichtigheid binnen afzienbare tijd kunnen terugkeren. En dat kan grote gevolgen hebben voor de beursrally.

Tijdens de afgelopen jaren zijn beleggers min of meer verslaafd geraakt aan ‘buybacks’. Daar is sprake van indien een beursgenoteerd bedrijf eigen aandelen inkoopt. Door deze actie blijven er minder aandelen op de markt over, waardoor de winst per aandeel zal stijgen (bij een gelijkblijvende winst). Tevens hoeft het dividend over minder aandeelhouders verdeeld te worden. Dit heeft dus veelal een positief effect op de beurskoers.

Beurzen kunnen hinder ondervinden van minder buybacks

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Real Investment Advice, is te zien dat er sprake is van een sterk verband tussen enerzijds de prestatie van de S&P 500 index en anderzijds het aantal Amerikaanse buybacks. Sinds het jaar 2010 is er al sprake van een sterke correlatie tussen beide componenten en het verleden laat duidelijk zien dat afnemende buybacks vaak een afremmende werking op de beursrally hebben.

Aangezien het coronavirus weer om zich heenslaat is het goed denkbaar dat bedrijven weer voorzichtiger gaan worden. Tijdens de afgelopen weken is dit in ieder geval voorzichtig aan zichtbaar geworden in het aantal buybacks. Mocht het aantal buybacks de komende weken verder afnemen dan kan de beursrally op het spel komen te staan. Wat dat betreft moeten beleggers deze trend goed in de gaten houden.

Spotgoedkoop groeibedrijf … nu nog onder 10 dollar

Een vergeten technologiebedrijf met opwaarts potentieel van bijna 100%.

GRATIS TIP: Het goedkoopste aandeel onder 10 dollar