Een roerige tijd gaat aanbreken voor het Italiaanse volk. Afgelopen week bereikten de Vijfsterrenbeweging en de Lega een coalitieovereenkomst om het land te besturen. De plannen van deze partijen kunnen ook grote gevolgen gaan hebben voor de rest van de Europese landen.

Ondanks het feit dat de Vijfsterrenbeweging en de Lega tal van verschillende standpunten hebben, zijn ze er toch in geslaagd om een compromis te sluiten. Het geen waar ze het wel over eens zijn, is direct het gevaarlijkst voor de toekomst van de eurozone. Zo willen ze de mogelijkheid hebben om uit de gemeenschappelijke muntunie te stappen.

Schulden van Italië gaan verder oplopen

Na Griekenland is Italië het land met de grootste schuld in verhouding tot het nationaal inkomen (binnen de eurozone). Die schuld zou in de toekomst verder kunnen gaan oplopen aangezien de twee partijen plannen hebben die meer dan 100 miljard euro per jaar gaan kosten. Ze willen de belastingen verlagen, de sociale zekerheid versterken en de ongereguleerde immigratie tegengaan.

De onzekerheid rondom Italië heeft groot effect gehad op de Italiaanse staatsobligaties. Zo steeg de rente op een 10-jarige Italiaanse staatsobligatie in één week tijd met meer dan 35 basispunten naar 2,23%. Dit is de grootste weekstijging sinds het jaar 2015.

Naast de Brexit heeft Brussel er extra kopzorgen bijgekregen.