Verschillende centrale banken wereldwijd hanteren extreem lage, en zelfs negatieve rentes. Het doel hiervan is om de economieën te ondersteunen in de hoop dat de situatie niet verslechterd. Maar volgens JP Morgan CEO Jamie Dimon gaat dit negatieve gevolgen hebben op lange termijn. Dimon pleit er voor om het rentebeleid van de Fed en ECB opnieuw te normaliseren.

De voornaamste centrale banken hanteren een soepel monetair beleid met zeer lage rentetarieven. Een maatregel die men in het leven heeft geroepen om de economie te ondersteunen maar verschillende economen denken niet dat het een goed idee is om dit op lange termijn te blijven doen. Er moet een duurzame manier gevonden worden om de economie te stimuleren en de problemen bij de bron aan te pakken.

If you want to have growth you better really think through with the policies, not just on negative rates but capital allocation et cetera. So, I hope it doesn’t happen in United States.

Negatieve rentes

De ECB duwde de rentes vorige maand nog dieper in negatief terrein. De centrale bank van Japan lijkt nu ook hetzelfde voorbeeld te gaan volgen. Dat betekent dat banken geld moeten betalen om kapitaal te parkeren bij de centrale banken, een manier om banken en gezinnen aan te moedigen minder te sparen en meer geld uit te geven om zo de economie te stimuleren.

Het Internationale Monetaire Fonds waarschuwt echter dat dit de winstgevendheid van banken in het gevaar brengt en mogelijk schade kan toebrengen aan de economie. Het is vooral gevaarlijk in landen/regio’s zoals de Verenigde Staten van Amerika, Europa, Japan en China.

Dimon benadrukt ook dat de combinatie met het lage vertrouwen bij bedrijven, gevaren met zich kan meebrengen. Hij verwacht niet dat de stimulus van centrale banken een oplossing bieden op lange termijn en maant beleidsmakers aan om andere oplossingen te zoeken voor de huidige problemen.

Bronnen: CNBC

Foto: Steve Jurvetson – Flickr – CC BY 2.0