bank of japan De wereld is een groot strijdtoneel geworden. Naties die in totaal met z’n allen goed zijn voor 70 procent van de globale economische output zijn met elkaar in een verwoed gevecht verwikkeld om de eigen munt zo goedkoop mogelijk te laten noteren. Japan opende een nieuw front in de ‘currency wars’ door op grote schaal obligaties in te kopen. De U.S., het U.K., Zwitserland etc. hebben de wapens al opgenomen. De kans is groot dat ook Europa binnenkort op een of andere manier in de ring zal treden. Niet van gevaren ontbloot Het internationaal opbod is niet van gevaren ontbloot, voor de risico’s werd al meermaals gewaarschuwd. Eigenlijk wil elk land hetzelfde: de eigen economische groei optimaliseren en liefst de rekening naar iemand anders doorschuiven. Het spreekt vanzelf dat de wereldeconomie zo niet kan werken. De gevaren verbonden aan deze strategie zijn legio: het stopzetten van de politiek van monetaire verruiming kan een ‘spike’ in de rentevoeten veroorzaken. Bovendien dreigt ook het vertrouwen in het geld als dusdanig volledig te verdwijnen. Iedereen krijgt door dat dit geld zomaar uit de lucht kan worden geplukt wat moeilijk een gezonde situatie kan worden genoemd. >>> Download onze GRATIS GOUDGIDS: KLIK HIER