japan goud

In Japan is een cruciaal moment aangebroken, in de komende weken zal moeten blijken of Abenomics al dan niet een succes zal worden. De Japanse premier Shinzo Abe heeft hoog ingezet met zijn politiek van Abenomics maar het ziet er steeds meer naar uit dat die politiek gedoemd is om te mislukken. Volgens waarnemers kan dit maar één zaak betekenen: Japan zal gedwongen zijn om nog meer maatregelen aan te kondigen, want omkeren op het ingeslagen pad is simpelweg geen optie. De Japanse centrale bank zal nog meer obligaties moeten inkopen dan ze nu al doet. En dat zijn er al veel. Proportioneel gezien koopt de Bank of Japan namelijk nu al meer staatsobligaties in dan de Amerikaanse centrale bank op het hoogtepunt van de politiek van monetaire easing. Inderdaad, zowel de Japanse regering als de centrale bank snakken naar een beetje inflatie. Vraag is of ze dat zullen krijgen.

Japanners gebruiken goud als vluchthaven

De bevolking maakt zich in toenemende mate zorgen over wat er met hun land zal gebeuren. Veel Japanners maken de borst nat en kopen fysiek goud met in het achterhoofd de mogelijkheid dat er vroeg of laat iets fout zal aflopen. Die aankopen gebeuren zowel in de vorm van staven, munten als juwelen. Tanaka Kikinzoku Jewelry, een keten van juweliersketens, heeft de verkopen van goud in zijn winkels in maart met 500 procent zien stijgen. Die stijging is veel te groot om aan normale factoren te wijden, er is geen sprake van iets dat de Japanners heeft aangespoord om meer goud te kopen. De enige reden is dus een onderliggend gevoel van angst bij de bevolking, gekoppeld aan een steeds dieper wantrouwen ten opzichte van de eigen regering. De Japanners bereiden zich al op het ergste voor, meer bepaald op een compleet falen van Abenomics en met alle gevolgen van dien. Goud biedt in die zin een veilige vluchthaven. Weten tot waar de goudprijs kan stijgen? – Download de GOUDGIDS