tablet De tablet is uiterst populair onder jongeren. Maar het apparaat wordt amper gebruikt om te lezen. Games, email en overig recreatief gebruik voeren de boventoon. Dit tot grote spijt van de mediabedrijven. Maar liefst tweederde van de Amerikaanse jongeren heeft toegang tot een e-reader of tablet. Dat wil zeggen dat die tablets razendsnel in het leven van de Amerikanen zijn binnengedrongen. Goed nieuws natuurlijk voor de producenten van deze apparaten.

Tablet: uitsluitend voor fun

Maar de vraag is natuurlijk wat de jeugd met die tablet doet. De grote hoop van de mediagroepen was dat het lezen van kranten of magazines op tablets de papieren versie van het medium grotendeels het verloop bij de papieren edities zouden opvangen. Dat blijkt nu in veel minder het geval te zijn dan iedereen had gehoopt. The Joan Ganz Cooney Center voerde een onderzoek uit onder 1.577 ouders over het gedrag van hun kinderen met tablets. De belangrijkste vraag luidde hoeveel tijd de jeugd besteedde aan opvoedende content op tablets. Dat bleek erg weinig te zijn, zeker in verhouding tot spelletjes en e-mails. Ruim 60 procent van de ondervraagden gaf hun kinderen toegang tot tablets, maar 49 procent van hen gebruikte het toestel in kwestie om iets te lezen. De jongeren bleken ook niet bereid om samen met hun ouders op tablets te lezen. De tijd gespendeerd aan lezen bleek bovendien kort. De grote meerderheid van de jongeren gebruikte de tablet hooguit 5 minuten per dag om iets te lezen. Het gebruik van tablets blijkt dus vooral een recreatief in plaats van een educatief karakter te hebben. Dat alles is uiteindelijk ook geen goede zaak voor de producenten van tablets. De gebruikers zullen veel sneller geneigd zijn om naar een andere drager over te stappen wanneer die op de markt komt. In een wereld die sneller dan ooit verandert zullen de bedrijven die op de markt actief zijn zich telkens opnieuw moeten reppen om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Volg ons ook op TWITTER, net als 14.000 andere actieve, alerte beleggers