De ergste nachtmerrie van Steve Ballmer dreigt bewaarheid te worden. Er tekenen zich in de technologiesector veel nieuwe trends af en die keren zich allemaal tegen Microsoft. Het grootste softwarebedrijf in de wereld staat misschien ook voor de grootste uitdaging uit zijn geschiedenis. Ballmer heeft zich voorlopig tevreden gesteld met de gang van zaken op de voet te volgen, concrete acties heeft hij nog niet ondernomen. Het tegenoffensief dat werd ingezet heeft in ieder geval tot dusver de gewenste resultaten nog niet opgeleverd, er moet meer gebeuren. Nog altijd in “comeback” modus! Microsoft gold in het verleden als een primus inter pares, maar dat imago heeft steeds meer aan glans verloren. Eigenlijk heeft het door Bill Gates opgerichte bedrijf de slag om internet compleet verloren. Microsoft bevindt zich na 17 jaar nog altijd in “comeback” mode op grote achterstand van de marktleiders. Kijken we naar de markt voor mobiele technologie, waar Microsoft ver achter ligt op bedrijven als Apple en Google. Akkoord, ze staan nog sterk op de bedrijvenmarkt, maar ook op dat segment knagen de concurrenten sterk aan de positie van de marktleider. We wachten op het tegenoffensief dat Ballmer hoe dan ook ooit zal moeten aankondigen. Ontdek ons nieuwe Beursadvies voor Microsoft in het Technologie Rapport