Jarenlang is er al sprake van stijgende huizenprijzen. Dit beeld is niet alleen in Nederland en België zichtbaar, maar ook in de rest van de Westerse wereld. De Verenigde Staten loopt vaak vooruit op de rest van de Westerse economieën en het heeft er alle schijn van dat de Amerikaanse huizenmarkt mogelijk haar hoogtepunt al bereikt heeft. En dit kan grote consequenties gaan hebben voor zowel de wereldeconomie als de financiële markten.

Tijdens de voorbijgaande jaren is er door economen vaak genoeg gewaarschuwd voor de nieuwe huizenmarktzeepbel. De verhouding tussen de arbeidslonen enerzijds en de huizenprijzen anderzijds is compleet uit balans en dat wist in het verleden vaak te leiden tot een crash op de huizenmarkt. Door de lage rente was het echter voor burgers nog mogelijk om een relatief dure woning te financieren. Door de stijgende rente van de afgelopen maanden wordt dat echter ook steeds moeilijker.

Amerikaanse huizenmarkt piept en kraakt

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Jeff Weniger, is het verband tussen de Amerikaanse huizenprijzen (Shiller 10 City Home Price Composite) en de S&P Homebuilders Index in beeld gebracht. Historisch gezien loopt de laatstgenoemde index vaak enkele maanden vooruit op de feitelijke huizenprijzen. Zo wist deze index bijvoorbeeld in het jaar 2005 al vroegtijdig een top neer te zetten, terwijl de huizenprijzen toen nog ongeveer een jaar verder wisten op te lopen.

Op de grafiek is te zien dat de S&P Homebuilders Index tijdens de voorbijgaande maanden serieus terrein op Wall Street heeft moeten inleveren. Deze index bestaat onder andere uit de belangrijkste Amerikaanse bouwbedrijven. En zij merken vaak als eerste als de vraag naar woningen afneemt. En gezien deze trend lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn alvorens de huizenmarktzeepbel uiteen knapt. En tijdens de laatste keer wist dit te leiden tot een langdurige crisis.

GOUD: Het Beste Alternatief!

Zelfs ervaren beleggers kunnen vandaag door het bos de bomen niet meer zien. Er zijn de valutaoorlogen, negatieve rentevoeten, politieke instabiliteit, … Daarom hebben wij de ULTIEME Goudgids samen gesteld. Download hier GRATIS >>