Een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en China zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Afgelopen woensdag kwamen de Amerikaanse en Chinese onderhandelaars samen te Beijing om de details van een mogelijk en definitief akkoord met elkaar te bespreken, en die gesprekken liepen bijzonder vlot.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten van Amerika en China is nu bijna ruim een jaar bezig en het heeft tot nu toe voor niet veel goeds gezorgd, een hoop zorgen over de wereldeconomie en veel twijfel op de financiële markten. Gedurende deze periode vlogen de verhoogde handelstarieven ons om de oren. Maar volgende week zouden we verlost kunnen zijn van dit euvel.

Handelsakkoord?

Onderhandelaars van beide landen hebben woensdag vlotte gesprekken gehad met elkaar over de details van een mogelijk en definitief handelsakkoord tussen beide landen. Er zijn natuurlijk nog discussiepunten en struikelblokken die besproken en opgelost moeten worden.

Bijvoorbeeld, wat gaan ze doen met de huidige handelstarieven? Worden deze onmiddellijk opgeheven of blijven ze nog enkele maanden actief? Daarenboven is Donald Trump nog niet volledig overtuigd over de inspanningen van China, hij wil namelijk dat ze meer goederen kopen van de Verenigde Staten om het evenwicht op de handelsbalans tussen beide landen recht te trekken.

Discussions remain focused toward making substantial progress on important structural issues and rebalancing the US-China trade relationship.

Volgens het Witte Huis is er woensdag een flinke vooruitgang geboekt omtrent de handelsoorlog. Maar uitspraken over een datum of termijn wanneer een handelsakkoord gevormd zal worden, deden ze niet. Investeerders en beleggers zitten alvast op het puntje van hun stoel, een snel handelsakkoord kan de financiële markten een boost geven. Een uitstel daarentegen kan extra schade toebrengen.

Bronnen: CNBC

Foto: U.S.D.A. – Flickr – CC BY 2.0