Met alles wat er zich nu afspeelt, is de kans behoorlijk groot dat we in een minder goede economische situatie verzeild geraken. Econoom Larry Summers heeft er zelfs een getal op geplakt. Hij schat dat er 50 procent kans is dat de Amerikaanse economie tegen 2020 in een recessie zal belanden.

Volgens econoom en voormalig minister van Financiën Larry Summers is de kans vrij groot dat de Verenigde Staten van Amerika de komende jaren in een recessie zal belanden gezien de huidige ontwikkelingen. Een groeivertraging dringt zich dus op en dat kan negatieve gevolgen hebben.

Groeivertraging

Summers, die in de administratie van Bill Clinton diende, zei dat elke expansie-economie een goede kans heeft om van koers te veranderen. De Amerikaanse groei zal worden gecontroleerd door onzekere financiële markten, geopolitieke spanningen en het verkrappende beleid van de Fed.

De econoom heeft eerder kritiek geuit op president Donald Trump omdat hij geprobeerd heeft het monetaire beleid van de Federal Reserve te beïnvloeden. Trump heeft uiting gegeven aan zijn bezorgdheid dat de Fed de groei kan afremmen door de rentetarieven te snel te verhogen.

Maar ergens kan Summers zich wel vinden in deze stelling. Ook hij vindt dat de Amerikaanse centrale bank voorzichtig moet omspringen met hun rentebeleid en dat ze niet te overhaast te werken mogen gaan. Het verhogen van de rente kan immers gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie.

I think the risks if we have a recession are very, very serious so they need to bend over backward to avoid that.

Het is dus opletten geblazen volgens Larry Summers. Want als één van ’s werelds grootste economieën met een groeivertraging te maken heeft, dan gaat dat ongetwijfeld uitdijen naar andere economieën. Met andere woorden, de wereldeconomie zal het dan nog een stuk moeilijker krijgen.

Bronnen: CNBC

Foto: Petr Kratochvil – PDP