De meesten onder ons weten wel dat de hele wereld gebukt gaat onder een alsmaar hogere schuldenlast. Op zich is dit helemaal niet zo vreemd. De mens is van nature uit immers met name gericht op het eigen belang. En als gevolg daarvan worden de overheidsschulden telkens doorgeschoven naar de komende generaties.

Volgens diverse economen zou er met name in China sprake zijn van een enorm hoge schuldenbalans. En verrassend genoeg is dat niet alleen bij de Chinese overheid het geval, maar ook bij heel wat Chinese bedrijven. Toch hoeft u zich hier niet al teveel zorgen over te maken.

Chinese schuldenbalans vormt voorlopig geen gevaar

chinese-schuldenbalans-1

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat de grootste Chinese bedrijven op dit moment te maken hebben met een vrije kasstroom die we nog nooit eerder gezien hebben. Deze vrije kasstroom zit al drie jaar lang flink in de lift en weet er voor te zorgen dat de rente- en aflossingsverplichtingen gemakkelijker te voldoen zijn.

chinese-schuldenbalans-2

Op de laatste grafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat we daarnaast te maken hebben met een rentedekkingsgraad van 6. Met andere woorden betekent dit dat het gemiddelde Chinese bedrijf uit haar Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 6 keer de rentelasten kan voldoen. Hoe hoger dit kengetal is, hoe lager het risico is voor de onderneming. Zolang dit proces zich staande houdt, hoeven we ons dus weinig zorgen te maken over de Chinese schuldenlast.