De coronacrisis wist verrassend genoeg niet te leiden tot een stormvloed aan faillissementen. Daar werd overigens aan het begin van deze onverwachte crisis wel op gerekend, maar door de ruimhartige steunmaatregelen bleef een faillissementsgolf uit. Dit beeld was ook in de VS zichtbaar. Toch kan daar de komende periode het aantal faillissementen flink gaan stijgen.

Het zal geen belegger zijn ontgaan dat de rentestanden tijdens de afgelopen maanden stevig zijn opgelopen. Hiermee lopen de obligatiemarkten duidelijk vooruit op de renteverhogingen die de centrale banken hoogstwaarschijnlijk de komende maanden zullen gaan doorvoeren. Met name bij de zogenoemde ‘Junk Bonds’ zijn de rentetarieven hard gestegen.

Beleggers moeten rekening houden met meer faillissementen

Een junk bond is een term die in de financiële wereld gebruikt wordt om een risicovolle obligatie met een hoog rendement aan te duiden. Kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s kennen obligaties een waardering toe om de betrouwbaarheid dat de obligatie niet in gebreke blijft aan te geven. Een junk bond, ook wel high-yield bond, is een obligatie waaraan door de kredietbeoordelaar de kredietwaardering “non-investment grade” (lager dan BBB) toegewezen heeft.

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Crescat Capital LLC, is te zien dat de rentetarieven bij de Junk Bonds tijdens de afgelopen maanden stevig zijn opgelopen. Op de grafiek is ook te zien dat dit slecht nieuws betekent voor de Amerikaanse economie. Gemiddeld genomen lopen de Junk Bonds immers 6 maanden vooruit op het aantal Amerikaanse faillissementen. En mocht de geschiedenis opnieuw gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van de toekomst, dan voorspelt deze grafiek weinig goeds voor de nabije toekomst. De kans is in dat geval namelijk groot dat de faillissementen zullen gaan oplopen en wellicht moeten beleggers zelfs vrezen voor een faillissementsgolf. En dat zal uiteraard ook grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie.

GOUD: Het Beste Alternatief!

Zelfs ervaren beleggers kunnen vandaag door het bos de bomen niet meer zien. Er zijn de valutaoorlogen, negatieve rentevoeten, politieke instabiliteit, … Daarom hebben wij de ULTIEME Goudgids samen gesteld. Download hier GRATIS >>