Gisteren is het startsein gegeven voor een nieuw monetair tijdperk. Het ruimhartige monetaire beleid heeft inmiddels plaats moeten maken voor een agressief monetair beleid. En binnen dit beleid horen renteverhogingen thuis. Het verleden laat in ieder geval zien dat beleggers zich hier wellicht weinig zorgen over hoeven te maken. Renteverhogingen kunnen immers juist positief uitpakken voor de beurzen.

De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar zeven keer de rentestand zal gaan verhogen. Gisteren werd de eerste renteverhoging, van wellicht een lange reeks, doorgevoerd. Beleggers waren hierop voorbereid en derhalve wist het uiteindelijk ook niet te leiden tot echt grote schokbewegingen op Wall Street. De Amerikaanse beurzen sloten juist ruim in het groen de handelsdag af.

Beurzen kunnen profiteren van renteverhogingen

Uit onderzoek van Seth Golden blijkt dat de Amerikaanse beurzen mogelijk juist kunnen profiteren van renteverhogingen. Zo is op de bovenstaande tabel te zien dat de S&P 500 index in het verleden altijd goed wist te presteren nadat de eerste renteverhoging in een lange tijd werd doorgevoerd. In alle voorgaande 8 rentecyclussen noteerde de Amerikaanse beurs een jaar later hoger. Gemiddeld genomen bedroeg het rendement zelfs 10,8%.

Ondanks de hoopgevende resultaten uit het verleden, moet hier natuurlijk wel aan toegevoegd worden dat de huidige tijd wel anders is. in alle voorgaande keren was de schuld/BBP-verhouding beduidend lager en was er ook geen sprake van een torenhoge inflatie, terwijl de rentestand historisch laag was. Wat dat betreft lijkt het verstandig te zijn om er aan toe te voegen dat het verleden geen enkele garantie biedt voor de toekomst.

3 Aandelen voor de Energie Crisis

Met deze 3 aandelen zal ook u geld kunnen verdienen aan deze energiecrisis … in plaats van hem te betalen.

Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit.

Download hier jouw gratis gids: 3 Aandelen voor de Energie Crisis