Beleggers werden de afgelopen twee jaar getrakteerd op een sterke winstgroei. Dit was met name in de VS het geval. Als gevolg van de verlaging van de belastingtarieven steeg de winst na belasting flink. Volgens economen van Morgan Stanley moeten beleggers de komende tijd met minder genoegen nemen.

Donald Trump heeft er met zijn overheidsbeleid voor gezorgd dat de Amerikaanse schuldenteller in een hogere versnelling terecht is gekomen. Voor het laatst was het Amerikaanse overheidstekort in het jaar 2011 zo groot. En dat had destijds te maken met de maatregelen die doorgevoerd moesten worden om de economie uit het slop te trekken. Het huidige tekort wordt veroorzaakt door het ruimhartige beleid van Trump. Die wil met andere woorden de economische motor nog harder laten draaien.

Winstgroei daalt sterk ondanks stimulerende maatregelen

Ondanks deze stimulerende maatregelen zijn de economen van Morgan Stanley van mening dat de Amerikaanse winstgroei de komende tijd sterk zal gaan afnemen. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bloomberg, is dit in beeld gebracht. De verwachting is dat de winstgroei dit jaar rond de 10% zal liggen.

Mocht een dergelijke groei behaald worden, dan is dat natuurlijk nog steeds erg indrukwekkend. Maar, beleggers mogen niet vergeten welke prijs hiervoor betaald is. Een prijs waar toekomstige generaties voor zullen moeten opdraaien.