Negatieve rentes op obligaties komen steeds vaker voor. Voor bedrijven betekent het: betaald worden om te lenen. Wat zijn de implicaties voor obligatiebeleggers en voor andere beleggingscategorieën? Daar gaan de analisten van Morgan Stanley dieper op in, in het rapport ‘The Point of No Return’. ‘We hebben zo’n 250 jaar aan data van de rentes op lange termijn van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten’, vertelt Morgan Stanley in het rapport. Daar stipt de bank bij aan dat veel rentes op staatsobligaties vandaag de dag nog een stuk lager zijn dan het overzicht over de afgelopen 250 jaar hieronder laat zien.

Negatieve rentes

Er zijn volgens de bank verschillende redenen die worden genoemd waarom de rentes op veel staatsobligaties negatief zijn. Sommigen noemen het gebrek aan inflatiedruk, anderen wijten het aan de enorme spaarrekeningen. Anderen wijzen op de economische onzekerheid die zorgt voor een ‘terugkeer naar kapitaal’. ‘In de afgelopen 250 jaar hebben we van alles gezien: recessies, oorlogen, pandemieën, deflatie, inflatie en veel andere onrust. Geen enkele situatie heeft echter ooit gezorgd voor een langere tijd van aanhoudend negatieve rentes’, schrijft Morgan Stanley. De verklaringen die gegeven worden, leggen volgens Morgan Stanley dan ook weinig uit.

vrij grafiek rentes us en vk

Morgan Stanley kijkt in het rapport verder naar de implicaties voor beleggers. Wat betreft obligatiebeleggingen, denkt de bank dat met name leningen uit de Verenigde Staten als winnaar uit de bus zullen komen. Daarnaast verwacht Morgan Stanley dat de kracht van de dollar zal aanhouden en dat de dollar mogelijk zelfs nog meer aan kracht zal winnen. Ondanks dat, verwacht de bank dat higher yielding Emerging Markets schuld het goed zal doen tegenover de negatieve rentes van centrale banken. Voor aandelenbeleggers betekenen de negatieve rentes dat er waarschijnlijk meer eigen aandelen zullen worden ingekocht door bedrijven. Ook verwacht de bank meer aandeelhouders-vriendelijk beleid aangezien bedrijven negatieve rentes kunnen verwachten op hun cash. Speel in op deze beleggingstrends