De wereldeconomie wordt op dit moment getroffen door de nare gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het afgelopen jaar werd de wereldeconomie zelfs geconfronteerd met de strengste recessie sinds de jaren ’30. Overheden proberen er op dit moment alles aan te doen om een langdurige crisis te voorkomen. Dat gaat wel gepaard met een sterk stijgende schuldenbalans.

Aan het begin van 2020 had niemand zien aankomen dat de wereld getroffen zou worden door een zeer besmettelijk virus. Ook toen het coronavirus opdook in China was de rest van de wereld nog niet direct in paniek. De rest is inmiddels geschiedenis, want het gevolg was dat het dodelijke virus zich in relatief korte tijd als een olievlek wist te verspreiden over de rest van de wereld.

We hebben weinig geleerd van de schuldencrisis

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de overheden volop bezig met het intact houden van het economische stelsel. In de Westerse wereld wordt dit met name bewerkstelligd door middel van ruimhartige steunmaatregelen. En dat terwijl de overheidsinkomsten sterk zijn teruggelopen. Het gevolg is een begrotingstekort en derhalve wordt er een beroep gedaan op de financiële markten.

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van IIF, is te zien dat in korte tijd de wereldwijde schuldenbalans stevig in waarde is gestegen. Inmiddels is de grens van 280 biljoen dollar gepasseerd. Als gevolg van de historische krimp bij de wereldeconomie is de schuldenlast afgezet tegenover het BBP gestegen naar meer dan 355%. En op de grafiek is duidelijk te zien dat we tijdens de afgelopen jaren weinig geleerd hebben van de schuldencrisis uit het jaar 2008.

Eenvoudig gebruik maken van de krachtigste CRYPTO-beleggingstools

CopyCoin helpt beleggers eenvoudiger te beleggen in crypto currencies. De tools helpen u zowel passief als actief te handelen. Ook als u een beginnend crypto currency belegger bent, kunt u met CopyCoin uit de voeten.

Ontdek CopyCoin (Het is GRATIS)