noorwegen olie

$40 voor een vat crude olie is onhoudbaar. Prijzen zullen weer stijgen zodra de voorraden van de markt verdwijnen. Dat zegt de olieminister van Noorwegen, Tord Lien, tegenover Bloomberg. “In de afgelopen maanden heeft zich een groot voorraadoverschot ontwikkeld. Dit surplus zal in de komende twaalf maanden afnemen dankzij de huidige lage prijzen”, zo stelt Lien tijdens een interview in Oslo. “En daarom zal de prijs van $40 voor een vat olie op lange termijn weer verdwijnen.” Een lage olieprijs drukt zwaar op de economie van Noorwegen. De olie-industrie beslaat namelijk 50 procent van de totale export van Noorwegen. Afnemende investeringen en dalende inkomsten zorgen voor een flinke daling van de werkgelegenheid: er zijn al meer dan 20.000 banen verloren gegaan.

Voorzichtig optimistisch

De Noorse minister is voorzichtig optimistisch over een herstel van de olieprijs op lange termijn. Hij ziet geen enkele reden om aan te nemen dat olieprijzen structureel onder $55 per vat blijven. Wel geeft hij toe dat Noorwegen rekening moet houden met substantieel lagere prijzen dan voorheen. “We moeten ons economisch beleid aanpassen waar nodig. We kunnen niet meer uitgaan van prijzen tussen de $80 en $100 per vat. Die tijd is voorbij”, aldus Lien.

Voorraad blijft groeien

Vooralsnog ziet het er niet goed uit voor Noorwegen. Volgens een recent persbericht van het IEA blijft de internationale olievoorraad voorlopig groeien. Het overaanbod is een van de belangrijkste redenen voor de scherpe daling van de olieprijs in het afgelopen jaar. De olievoorraad begint naar verwachting pas in het laatste kwartaal van volgend jaar te slinken, of nog later als het opheffen van de internationale sancties tegen Iran langer duurt dan verwacht.

Stimuleringsmaatregelen

De Noorse regering is voornemens om stimuleringsmaatregelen te implementeren, maar zal geen specifieke maatregelen nemen om de olie-industrie te beschermen. “Het concurrentievermogen van de Noorse olie- en gasindustrie is geheel de verantwoordelijkheid van de private sector”, aldus minister Lien.  

<<< Ontdek de belangrijkste beurstrends >>>