aardgas-vast-nl_0

Op de energiemarkten viel in de afgelopen maanden weinig te beleven, tenminste toch niet wanneer we naar de oliemarkt keken. De olieprijzen bewegen in een relatief nauwe trading range en het lijkt onwaarschijnlijk dat daar op korte of middellange termijn verandering in zal komen. Er spelen namelijk verschillende factoren in op de olieprijs en die houden elkaar min of meer in evenwicht. Er is de ontdekking van grote voorraden aan schaalolie en –gas op het Amerikaans grondgebied, maar daar staat dan weer de onrust in het Midden-Oosten tegenover. Per saldo verandert er dus niet zo veel. Maar er is natuurlijk ook nog het aardgas, waar de laatste maanden heel wat om te doen was vanwege de afhankelijkheid van een aantal landen van de levering van Russisch aardgas. De Amerikaanse regering beloofde hulp aan Europa maar specialisten twijfelen aan de capaciteit van de Amerikanen om die belofte te kunnen waarmaken.

Vraag naar aardgas kan flink toenemen

T. Boone Pickens, chairman en CEO van investment firma BP Capital, is een oude getrouwe van de Amerikaanse energiesector. De Texaan pakte uit met een uitspraak die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De prijzen voor aardgas zijn klaar om te stijgen. Pickens verklaarde dit in een interview met CNBC op de Milken Institute’s Global Conference in Los Angeles. Bovendien zou de aardgasprijs op relatief korte termijn kunnen gaan stijgen. Pickens verwacht dat het niveau van 5 dollar per 1 miljoen BTU (British Termal Unit) nog deze zomer bereikt zou worden. De voornaamste reden die T. Boone Pickens aanhaalt voor de verwachte stijging is dat de aardgasvoorraden momenteel laag zijn. De voorraden moeten dringend aangevuld worden, wat gepaard zal gaan met een toename van de vraag, en dus met hogere prijzen. Dat de aardgasprijs helemaal door het dak zal vliegen gelooft Pickens echter niet. Hoe moet u hier als belegger mee omgaan?  Het Grondstoffen Rapport van Slim Beleggen wijst u de weg.