Anderhalf jaar lang heeft een gebrek aan computerchips de auto-industrie geteisterd waardoor fabrieken moesten sluiten, autozendingen vertraging opliepen en de prijzen de pan uit rezen. Dit is echter niet het enige probleem waarmee automakers te maken hebben.

Experts uit de sector verklaarden dat autofabrikanten problemen hebben om allerlei grondstoffen en onderdelen te krijgen. Hier zijn verschillende redenen voor waaronder fabriekssluitingen door Covid-19, logistieke problemen door het tekort aan schepen, zeecontainers en vrachtwagenchauffeurs en door het tekort aan andere arbeidskrachten.

Een tekort aan chips is dus maar één van de vele verstoringen waarmee de auto-industrie wordt geconfronteerd, aldus Mark Wakefield van AlixPartners. Op dit moment kunnen autofabrikanten zich geen fouten meer permitteren.

Forse klap

Wereldwijd worden autofabrieken getroffen door tijdelijke sluitingen en een vertraagde productie waardoor het aanbod van beschikbare auto’s afneemt en de prijzen stijgen. AlixPartners voorspelt nu dat er door de verschillende problemen wereldwijd 7,7 miljoen minder auto’s zullen worden gebouwd dan het geval zou zijn geweest als alle benodigde onderdelen en grondstoffen beschikbaar waren.

Bovendien zal de gederfde omzet als gevolg van het niet bouwen van deze voertuigen autofabrikanten dit jaar ongeveer $210 miljard kosten, aldus AlixPartners. Dit is bijna twee zoveel als de vorige prognose van de firma in mei.

Deze verkoopverliezen zullen slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door de hogere prijzen van auto’s. De hogere prijzen zullen naar verwachting $90 miljard aan extra inkomsten opleveren op voertuigen die verkocht worden. De autofabrikanten moeten echter wel $150 miljard betalen aan hogere kosten voor onderdelen en brandstoffen.

Volgens schattingen van AlixPartners zal de industrie alles bij elkaar een netto klap van $270 miljard krijgen door de verschillende tekorten.

Bron: CNN

Foto: iStock