quantitative easing 1 Quantitative easing, sowieso omstreden, heeft vooral de rijken geholpen nog rijker te worden, toch? Daar klopt volgens de Fed helemaal niets van: juist de armen hebben de grootste baat gehad van het financieel nucleaire programma. Hoe zit het nu? Waar zou de wereld vandaag staan zonder quantitative easing? Het antwoord moeten wij u schuldig blijven en is ook wat minder relevant. Immers, quantitative easing is er nu eenmaal, wordt afgebouwd, in de VS althans en heeft een flinke impact gehad. De meest zichtbare invloed is uiteraard op de koersen van Wall Street geweest: de Amerikaanse beurzen hebben een indrukwekkende rally achter de rug, mogelijk zit er nog meer in het vat. In de VS woedt momenteel een hevige discussie wie nu eigenlijk de meeste benefits heeft gehad van quantitative easing. Zijn dat zoals criticasters stellig beweren, de rijken geweest? Of is het ingrijpen van de Federal Reserve vooral gunstige geweest voor de lower and middle class zoals de opstappende Bernanke onder andere beweert, een stellingname waarbij de Wall Street Journal zich heeft aangesloten.

Quantitative easing I, II en III

De financiële markten zijn in totaal drie keer door de Fed op quantitative easing getrakteerd. Het derde, huidige stimuleringsprogramma krijgt de meeste aandacht. Logisch, dat loopt immers tot op de dag van vandaag en de markten zijn erg gefocust op de deze maand gestarte tapering (afbouw). Het staat buiten kijf zo durven wij te beweren dat quantitative easing een positief effect heeft gehad op Wall Street. Voor wie nog twijfelt, zie grafiek hieronder. quantitative easing Ter aanvulling: eind november publiceerde de Wall Street Journal een uitgebreid excuus van een oud- Fed official, Andrew Huszar, waarin de man publiekelijk zich verontschuldigde voor de ‘diefstal van de man in de straat ten faveure van Wall Street.’ Huszar was tot in 2010 verantwoordelijk voor de Fed aankopen van de MBS’sen (Mortgage Backed Securities) en heeft zodoende toch wel het nodige recht van spreken. Het is van belang om vast te stellen dát Wall Street een fors deel van de koerswinst heeft te danken aan quantitative easing, want daarmee komen we direct uit op één groep die daar veel profijt van heeft getrokken en dat zijn uiteraard de ‘rijken.’ Nu zijn er uiteraard ook tal van middle class Amerikanen die ook beleggen, maar die groep slinkt en uiteraard heeft die groep geen miljoenen tot zijn beschikking om te beleggen.

QE en de huizenmarkt

Dan de huizenmarkt: ook daar is (uiteraard) geprofiteerd van het QE programma van de Fed. De lower class heeft hier geen direct voordeel bij gehad, die wonen immers hoofdzakelijk in goedkope huurwoningen. De middle class is daar wel wat mee opgeschoten: het eigen huizen bezit onder de Amerikanen ligt zo rond de 60 procent, dus ook ‘Jan Modaal’ is in dat verband wel iets opgeschoten met QE, maar uiteraard bij lange na niet zoveel als de rijken / upper class. Gerelateerd aan de huizenmarkt: de rente. Die is scherp omlaag gegaan dankzij QE. Volgens de Wall Street Journal is dat vooral ten goede gekomen aan de lower class en de jongeren. Die kampen beide immers met de hoogste schuldenlast, hebben dus direct baat bij lagere rentes. Daar komt nog een indirect effect bovenop: dankzij de lage rentes hoefden overheden, zowel in de VS als daarbuiten, minder streng te bezuinigen en konden de uitkeringen, subsidies en andere steunmaatregelen zoals voedselbonnen (in de VS) op peil blijven. Aardig gevonden, maar het lijkt erop alsof de Wall Street Journal dergelijke argumenten er bij de haren bijsleept, bij gebrek aan beter zeg maar. Immers, de afgelopen jaren is er fors ‘bezuinigd’ al geldt zeker in Europa dat bezuinigingen vooral een kwestie zijn van lastenverzwaringen, waarbij vooral de middenklasse zwaar het bokje is. De stellingname van de Wall Street Journal dat quantitative easing vooral ten goede is gekomen van de middle and lower class is gezien bovenstaande tamelijk onzinnig, behoorlijk beneden het gemiddeld hoge niveau van blad en lijkt vooral op kopieergedrag van de Fed: het pleasen van de rijke bovenlaag. En dat is uiteraard ook de groep die abonnee van de Wall Street Journal is… Beleggen op basis van fundamentele analyse van doorgewinterde analisten vanuit een volstrekt onafhankelijke visie en positie? De Slim Beleggen GOUD & ZILVER, GRONDSTOFFEN, GROEIMARKTEN en TECHNOLOGIE Rapporten liggen voor u klaar vanaf slechts €99. U kunt HIER in één oogopslag zien wat wij voor het rendement van uw portefeuille kunnen betekenen