Enkele van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, en grootste uitstoters van broeikasgassen, hebben een aantal historische nederlagen geleden. Big Oil moet enkele versnellingen hoger schakelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Eerst was er ExxonMobil. Een klein activistisch hefboomfonds, Engine No.1, slaagde erin om de aandeelhouders ervan te overtuigen om het bestuur van het bedrijf te herzien. Het hefboomfonds en de aandeelhouders vinden dat ExxonMobil de klimaatcrisis niet serieus genoeg neemt en dringen erop aan om stappen te ondernemen om de uitstoot te verminderen.

Vervolgens beval een Nederlandse rechtbank Royal Dutch Shell om veel verstrekkendere maatregelen te nemen om zijn uitstoot te verminderen. Shell had zich ten doel gesteld om de uitstoot tegen 2035 met 45% te verminderen. Dit moet nu echter een stuk sneller gaan.

Uit de samenloop van deze gebeurtenissen blijkt de toenemende druk op internationale olie- en gasbedrijven om doelstellingen vast te stellen die stroken met de het klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord wordt algemeen als van cruciaal belang beschouwd om een onomkeerbare klimaatcrisis te voorkomen.

Bill McKibben, oprichter van de klimaatcampagne 350.org, stelt:

Een verpletterende dag voor Big Oil.

Wat nu?

De meningen over wat nu precies de gevolgen zijn van deze gebeurtenissen lopen nogal uiteen.

Tom Cummins, medewerker bij advocatenkantoor Ashurst, vertelde aan CNBC dat de uitspraak van de Nederlandse rechter een bredere impact zou kunnen hebben op de olie- en gasindustrie. Hij noemde de uitspraak de belangrijkste tot nu toe op het gebied van klimaatverandering. Deze uitspraak maakt duidelijk dat niet alleen regeringen maar nu ook bedrijven het doelwit kunnen zijn van strategische rechtspraken om een gedragsverandering teweeg te brengen.

Per Magnus kan het zich echter moeilijk voorstellen dat deze uitspraak oliemaatschappijen zal veroordelen voor zogeheten “end-use-emissions”. Hij verwacht dan ook dat de uitspraak ongedaan zal worden gemaakt in hoger beroep.

Wat de wijziging van de raad van bestuur van Exxon betreft, verklaarde Doug Leggate van Bank of America dat praktische gevolgen grotendeels onbeduidend en symbolisch zullen zijn.

Bron: CNBC

Foto: iStock