ray-dalio

Ray Dalio is een van de meest succesvolle hedge fund managers ooit. Zijn Bridgewater Associates heeft zo’n $ 154 miljard onder beheer, terwijl Dalio’s eigen vermogen op ruim $ 15 miljard ligt. De basis van zijn succes ligt in complexe macro-economische modellen die hij zelf bouwde op basis van historische cycli. Dalio voelt zich nu geroepen te wijzen op de gevaren die de wereld momenteel loopt:

De huidige limieten van de uitgavengroei, gefinancierd met schulden, verhogen de risico’s op een ineffectief monetair beleid. Ik heb een controversiële visie gebaseerd op mijn economische sjabloon. En ik voel een verantwoordelijkheid om deze visie te delen in deze hachelijke tijden.

Het probleem is namelijk dat de zowel de Fed als de meeste economen en marktvolgers alleen uitgaan van de conjunctuurcyclus. Deze heeft een lengte van zo’n acht tot tien jaar. Afhankelijk van of de economie goed of slecht draait, verkrappen of verruimen centrale banken het monetaire beleid. Als je alleen naar de conjunctuur kijkt, dan is het logisch om nu in de VS de rente te verhogen, aldus de manager. fed_reserve Maar er is nog een andere, langlopende cyclus: de schuld-supercyclus. Deze loopt zo’n vijftig tot vijfenzeventig jaar. De afgelopen decennia liep deze schuldencyclus omhoog, dus was er per saldo geen invloed op de conjunctuur. Maar dat is nu een volledig ander verhaal, zo waarschuwt Dalio:

Het is dankzij de dynamiek van deze schuldencyclus dat we nu wereldwijde zwakte zien en deflatoire druk. En dat vraagt om monetaire verruiming, niet om verkrapping. Aangezien de dollar de belangrijkste munt is, en de Fed de belangrijkste centrale bank, is het het beste voor de VS en de rest van de wereld als Yellen de rente niet verder verhoogt.

QE werkt namelijk goed als er een hoge risicopremie in activa zit. Bijvoorbeeld, stel de rente op staatsobligaties is 2% en de rente op een bedrijfsobligatie van Shell is 5%. Dan kunnen beleggers hun staatsobligaties verkopen aan de centrale bank en andere risicovollere activa kopen, waardoor de koersen daarvan stijgen. De risicopremies zijn nu echter flinterdun. Daarmee loopt de wereld een groot risico op koersdalingen. Dalio:

En als koersen dalen, heeft dat een negatief effect op de economische groei. In deze tijden zijn er asymmetrische neerwaartse risico’s. Het betaamt centrale banken om nu zeer voorzichtig te opereren en te wachten voordat er echt inflatie zichtbaar is alvorens de rente te verhogen.

https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0

<<< Profiteren van een daling doe je zo >>>