Apple-vs-Google

Rijden we binnenkort in een Apple of Android wagen? Of hoe de grote technologiebedrijven uw auto overnemen. Zo zou de korte inhoud van deze blog kunnen luiden. Want op de automarkt doet zich het merkwaardig fenomeen voor dat de techno’s zich langzaam maar zeker in de richting van het wagenpark bewegen. Bovendien zou deze evolutie wel eens sneller gebeurd kunnen zijn dan we zelf verwachten. Er zijn met name 2 grote spelers uit de techno in betrokken en dan hebben we het natuurlijk over Apple en Google. Die vechten niet alleen een strijd uit op de markt voor smartphones maar ook op die van auto’s. Het verhaal is eigenlijk heel eenvoudig. Vandaag hebben maar ongeveer 10 procent van de auto’s built-in connectivity maar als we consulting groep Machina Research mogen geloven zal dat tegen 2020 in 90 procent van de auto’s het geval zijn. Hier ligt met andere woorden een enorme groeimarkt weg gelegd voor bedrijven als Apple en Google.

De strijd tussen Apple en Google is los gebarsten

Bryan Reimer, research scientist aan het MIT AgeLab en associate director van de New England University Transportation Center, gelooft dat de strijd tussen beide technobedrijven al in volle hevigheid is los gebarsten. De zaken kunnen in de komende jaren in snel tempo evolueren in de richting van de wagen van de toekomst. In minder dan 20 jaar stevenen we af op de gepersonaliseerde wagen, een auto die alleen uw eigendom zal zijn en die zichzelf ook als zodanig zal beschouwen. Die wagen zal kunnen vaststellen dat hij inderdaad uw eigendom is zodat de diefstal van auto’s in ieder geval tot een minimum zal beperkt worden. Wat zijn de voordelen van zo’n wagen? U en uw wagen zullen bij wijze van spreken 1 onafscheidelijk geheel vormen, beiden zullen elkaar door en door kennen. Het voordeel ligt voor de hand: de bestuurder zal geen stuur meer in handen moeten nemen maar kan zich volledig richten op zijn persoonlijke ontplooiing. De technologie staat niet stil – Profiteer er van