rich-old-woman

De Amerikaanse crisis is achter de rug maar toch voelen nog steeds veel mensen hier de nare gevolgen van. Dit heeft voor een groot deel te maken met de grote verschillen die er door de crisis zijn ontstaan. Het verschil tussen arm en rijk is de afgelopen jaren sterk gegroeid en dat is toch wel iets waar we rekening mee moeten houden. Een groot deel van de bevolking in Amerika wordt namelijk steeds ontevredener. En uiteraard kan dit de komende tijd gaan escaleren wanneer de inkomensverschillen aanhouden. Veel mensen vragen zich echter af hoe deze inkomensverschillen zijn ontstaan. Voor een groot deel heeft dat te maken met het monetaire beleid dat de FED de afgelopen jaren heeft gevoerd. Onder leiding van Ben Bernanke vloeide het geld in grote getalen naar de aandelenmarkten en uiteraard werden de rijke mensen hier rijker van.

De rijken worden alleen maar rijker en rijker

De arme mensen kunnen immers geen aandelen kopen en die konden dus niet profiteren van de politiek die door de Amerikaanse centrale bank werd gevoerd. De grote verschillen die er zijn ontstaan kunnen wij het beste toelichten door middel van een grafiek.

inkomens verschillen

Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat de inkomensverschillen de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid. De allerrijkste Amerikanen zijn er duidelijk op vooruit gegaan. Hun vermogen is immers gegroeid ten opzichte van het nationaal inkomen. Voor de armste huishoudens is dit vermogen juist gedaald ten opzichte van het nationaal inkomen. Gezien deze grafiek en de trend die intact is mogen we ons toch wel een beetje zorgen gaan maken. Bescherm uw vermogen voor dit gevaar – Download de GOUDGIDS