valutaoorlog roubini

In een wereld met zwakke binnenlandse groei in veel ontwikkelde economieën en opkomende markten, zijn beleidsmakers verleid om de economische groei en werkgelegenheid een boost te geven met op export gerichte groei. Hiervoor zijn een zwakke munt en onconventionele monetaire beleidsmaatregelen nodig. Sinds het begin van het jaar hebben meer dan 20 centrale banken wereldwijd hun monetaire beleid verruimd, waarbij een voorbeeld werd genomen aan de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan. In de eurozone bijvoorbeeld, hadden periferielanden een zwakkere munt nodig.

Roubini ziet onbalans

De zwakke euro die is veroorzaakt door het kwantitatieve verruimingsprogramma van de ECB, heeft er echter voor gezorgd dat het overschot op de lopende rekening van Duitsland met meer dan 8% van het bbp van vorig jaar gestegen is. Nu de externe overschotten ook in andere landen binnen de kern van de eurozone groeien, maakt dit de onbalans steeds groter, zo stelt Nouriel Roubini. Roubini merkt op dat de opwaartse druk op de Amerikaanse dollar stevig is geweest als gevolg van het monetaire beleid van de ECB en de Bank of Japan. Daarnaast is de dollar ook sterker geworden ten opzichte van andere valuta’s. ‘Daarnaast is de dollar ook in relatieve zin gestegen ten opzichte van munten van opkomende markten die een fragiele economie hebben’, aldus Roubini.

Kracht dollar

Tot voor kort maakten Amerikaanse beleidsmakers zich volgens Roubini nog weinig zorgen over de kracht van de dollar, omdat ook de groeivooruitzichten van Amerika sterker waren dan in Europa en Japan. ‘Vandaag ziet dit plaatje er echter anders uit. De dollar is veel harder gestegen dan iemand had voorzien en zoals data over het eerste kwartaal van 2015 suggereren, is de impact op de netto export, inflatie en groei ook groter dan de modellen van beleidsmakers impliceerden’, vertelt de professor.

roubini

Het resultaat volgens Roubini? De VS is zich gaan mengen in de ‘valutaoorlog’ om een verdere waardestijging van de dollar te voorkomen. ‘Zo zijn Fed-officials begonnen met het expliciet spreken over de effecten van de dollar op de export, inflatie en groei. Maar verbale interventie zal gevolgd worden door politieke acties. Zo zal de Fed later en in een trager tempo afzien van de huidige lage rente’, verwacht hij. De wereld zou volgens Roubini beter af zijn wanneer de meeste overheden een beleid zouden nastreven dat de groei van de binnenlandse vraag zou stimuleren in plaats van export-gerelateerde maatregelen te nemen. ‘Dat zou hen echter verplichten om minder op het monetaire beleid en meer op een geschikt begrotingsbeleid te vertrouwen.’ Ontdek in onze Gratis Goudgids alles over beleggen in goud