Toen de financiële crisis in alle hevigheid was losgebarsten, besloten de meeste centrale banken om de rentestanden te verlagen. Een lagere rente stimuleert immers investeringen en daarmee dus de groei van de economie. Tenminste, dat was de oorspronkelijke gedachte. De monetaristen kwamen er later achter dat een lage rentestand niet voldoende was om de economie terug op het juiste spoor te brengen. Als gevolg daarvan werd het monetaire stimuleringspakket gelanceerd. En dat pakket kan de nieuwe zeepbel hebben veroorzaakt.

De Amerikaanse centrale bank neemt op dit moment het voortouw als het gaat om een einde te maken aan het tijdperk van ‘gratis geld’. Zo heeft de Fed al meermaals de rentestanden verhoogd en de kans is groot dat er dit jaar nog één renteverhoging zal plaatsvinden. De vraag is alleen of bedrijven wel zonder de monetaire steun kunnen. Zij zijn namelijk haast verslaafd geraakt aan de lage rentestanden.

Bedrijven hebben schulden gebruikt voor andere doeleinden

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat de Amerikaanse bedrijfsschulden de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Inmiddels bedraagt de totale schuldenpositie 46% van het Amerikaanse bruto binnenlands product. Opvallend genoeg zijn de investeringen niet even hard mee gestegen. Met name tijdens de afgelopen jaren hadden de stijgende schulden veel minder effect op het aantal nieuwe investeringen.

Volgens Bloomberg is daar wel een duidelijke verklaring voor te geven. Zo zijn veel schulden de afgelopen jaren gebruikt voor andere doeleinden zoals het inkopen van eigen aandelen. En juist daarom viel het gewenste economische effect, relatief gezien, tegen.