American currency falling

Het U.S. gross domestic product (GDP) had in 2013 een totale waarde van 16,800 miljard dollar. Dat bedrag wordt verkregen door de waarde van alle officiële goederen en diensten samen te tellen. Een enorm bedrag maar dat bedrag zou nog veel groter kunnen worden. Want er is ook nog de zwarte economie. Het Verenigd Koninkrijk heeft op dat vlak eerder dit jaar het voorbeeld gegeven door de inkomsten uit de verkoop van drugs en uit prostitutie bij het GDP te tellen. Andere landen, spontaan denken we dan aan Spanje en Italië, zijn min of meer hetzelfde van plan. Want er is wel degelijke een goede reden om de zwarte economie in rekening te brengen. De verhouding van het GDP tot de schulden zou namelijk veel gunstiger komen te liggen wanneer de zwarte economie in rekening gebracht wordt. De Europese Unie heeft nieuwe regels uitgewerkt die deze rapportering aanbeveelt. En dat is natuurlijk de Amerikaanse regering niet ontgaan, die wil ook mee springen op de trein.

Seks en drugs leveren Amerika veel geld op

Seks en drugs kunnen 800 miljard dollar toevoegen aan het Amerikaans GDP, zo lazen we ergens. Vraag blijft uiteraard hoe die rekening gemaakt kan worden. Want prostitutie en drughandel voeren natuurlijk geen dubbele boekhouding waar dit alles in te lezen staat. Dus moet de rekening op een andere manier gedaan worden. In de U.S. is men vertrokken bij het berekenen van de kostprijs van de zwarte economie om van daar uit een extrapolatie te maken. Daarbij werd gekeken naar de kostprijs verbonden aan het behandelen van drugverslaafden en aan geslachtsziekten. Uiteindelijk kwam onder de eindstreep een bedrag van 800 miljard dollar. De Office of National Drug Control Policy (ONDCP) leverde haar steentje bij met 4 rapporten over het gebruik van marihuana, cocaïne, heroïne en methamphetamine. Er zouden alleen al meer dan 15 miljoen gebruikers van weed zijn. De zwarte industrie zou dus veel groter zijn dan tot dusver werd aangenomen. Wanneer deze op een of andere vorm gelegaliseerd wordt zou dat dat de economie en dus ook de beurs een stevig duwtje in de rug kunnen geven. Wilt u ook geld verdienen op de beurs? Klik hier