Met het oog op de aanhoudende leegstand van 10 tot 15 procent en een stagnatie op het gebied van nieuwbouw lijkt het er sterk op dat investeren in commercieel vastgoed een stuk minder aantrekkelijk is dan in het verleden. In plaats van een waardevermindering van je bedrijfspanden en winkelruimtes te accepteren, kun je er daarbij echter ook voor kiezen de gebouwen te verduurzamen – en op die manier een waardevermeerdering te creëren.

Daarbij maakt het in zo’n geval niet uit of een pand leegstaat of dat het al verhuurd is. De huidige markt geeft duidelijk aan dat voor verduurzaamde objecten hogere huurprijzen worden geaccepteerd. En objectief gezien is dat een logisch uitgangspunt, aangezien verduurzaamde panden voor huurders interessante kostenbesparingen op kunnen leveren.

Verduurzamingsopties

De manier waarop je een pand verduurzaamt is vaak afhankelijk van het type object en de functie ervan. Met het oog op de huidige milieutrends zal het op hoofdlijnen vrijwel altijd draaien om het bereiken van een maximale efficiency in het energieverbruik en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Deze doelen kunnen onder meer bereikt worden door de in een pand aanwezige verwarmings- en koelsystemen te moderniseren. Zoiets kun je onder meer bereiken door een energiezuinige warmtepomp te plaatsen.

Daarnaast zorgen ook de verbetering van de isolatie van een object en het plaatsen van zonnepanelen ervoor dat de duurzaamheid aanmerkelijk toeneemt. Hebben dit soort maatregelen mede tot gevolg dat je een pand (deels) moet renoveren, dan kun je ook op dat vlak duurzaam te werk gaan door onder meer milieuvriendelijke materialen te gebruiken, zoals duurzaam hout.

Langetermijnplanning

Investeren in duurzaam vastgoed is vooral een langetermijnproject. Onder meer vanwege de te
verwachten aanhoudende stijging van de energieprijzen zullen dit soort objecten de komende jaren echter steeds meer in trek komen bij huurders.

De Nederlandse overheid heeft op dat vlak inmiddels het voortouw genomen door te besluiten dat er bij het aangaan van nieuwe huurcontracten alleen nog maar gekozen wordt voor panden die voorzien zijn van het energiezuinige A-, B- of C-label.

Ook institutionele beleggers beginnen steeds meer interesse te tonen in de financiering en het beheer van duurzame objecten, al was het alleen al omdat hun imago daarmee een positieve boost krijgt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag de dag tenslotte ‘hot’. Daarnaast begrijpen dit soort grootschalige beleggers maar al te goed dat er met duurzaam vastgoed uiteindelijk gewoonweg meer rendement behaald kan worden.

Waardevermeerdering en de verzekering

Hou er overigens wel rekening mee dat de vanwege de verduurzaming en toegenomen waarde, dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van je opstalverzekering.

De opstalverzekering vergelijken is daarom een slimme zet. Door je opstalverzekering te vergelijken met andere verzekeringen, kom je te weten of het goedkoper kan en of je huidige verzekering past bij je verduurzaamde pand.