Binnen de vrije markt economie komt de prijs tot stand door middel van vraag en aanbod. Op het moment dat de vraag daalt en het aanbod blijft gelijk, leidt dit normaliter tot een lagere prijs. Dat is ook de reden waarom economen nauwlettend het consumenten- en het bedrijfsvertrouwen in de gaten houden. En een belangrijke grafiek laat zien dat steeds meer bedrijven last hebben van een lagere vraag naar hun goederen.

We leven op dit moment in een onzekere tijd. De geopolitieke spanningen zijn mogelijk de trigger geweest voor een nieuwe globale recessie. Het probleem van deze mogelijke recessie is dat de centrale banken aan de grond genageld staan. Zolang de inflatie immers hoog blijft, zal de druk op de centrale banken intact blijven. Door middel van renteverhogingen kan de inflatie getemperd worden, maar een hogere rente is normaal gesproken niet gunstig voor het economische klimaat.

Lagere vraag kan leiden tot stilstand van de economische motor

Dat de economische ontwikkelingen beginnen te verslechteren is onder andere terug te zien op de bovenstaande grafiek. Op deze grafiek, afkomstig van Bank of America Global Research, is te zien dat steeds meer Amerikaanse bedrijven hinder ondervinden van de lagere vraag naar hun goederen. Tijdens de coronacrisis was er ook sprake van een dergelijk niveau en daarvoor moeten we zelfs terug naar het jaar 2011.

Deze grafiek maakt duidelijk dat het onderliggende economische plaatje op dit moment begint te verslechteren. Op het moment dat de vraag naar goederen immers wegvalt, zullen ook bedrijven voorzichtiger worden. En op het moment dat bedrijven geen vertrouwen meer hebben in de toekomst zullen zij (grote) investeringen uitstellen. En op die manier wordt de economische motor tot stilstand gebracht. En daar lijken de centrale banken weinig in te kunnen veranderen. Het enige wat zij op dit moment kunnen doen is het vertrouwen in de economie in stand proberen te houden. Maar, gezien het huidige sentiment lijkt dat een grote opgave te zijn.