De Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker, is dringend op zoek naar geld om het Europese potje te vullen. Waar kan je beter terecht voor geld dan bij de Europese Centrale Bank? Juncker heeft zijn zinnen gezet op een deel van de winst van de ECB. De reden voor het ‘tekort’… de brexit natuurlijk. De Britse uittreding kost de Europese Unie namelijk ontzettend veel geld.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, gaat in 2021 met een gat zitten in de Europese begroting. De oorzaak voor het tekort is te wijten aan het zware kostenplaatje van de brexit. Om het gat in de begroting op te vullen, lonkt de Europese Commissie naar de winst van de ECB.

Of dat is toch alleszins één van de mogelijkheden. Juncker stelt voor om een deel van de verwachte winsten van de Europese Centrale Bank door te sluizen naar de Europese begroting in de periode 2021 – 2027. De winst waar Juncker het over heeft, komt voornamelijk uit monetaire inkomsten.

Winstverdeling

Een moeilijke kwestie want nu wordt de winst van de Europese Centrale Bank verdeeld over de nationale banken, oftewel de aandeelhouders. Zo krijgen de NBB in België en de DNB in Nederland elk jaar een deel van de ECB-winst uitgekeerd. Als de Europese Commissie zijn plan doorzet, betekent dat nationale banken minder uitgekeerd zullen krijgen. Een gevoelige kwestie met andere woorden.

De Europese Commissie schat dat de inkomsten van de ECB tussen 2021 en 2027 een slordige 56 miljard euro kunnen opleveren. Voldoende om het gat in de begroting te vullen. De Europese Centrale Bank, geleid door voorzitter Mario Draghi, heeft nog niet gereageerd op het voorstel.

Het geld is niet alleen welkom om de kosten voor de brexit te dekken. De Europese Commissie is ook van plan om het begrotingsbudget op te trekken om de Europese Unie meer financiële slagkracht te geven. Maar daar bestaan tussen de verschillende EU-leden nog veel meningsverschillen over.

Bronnen: De Tijd, FD

Foto: Photo Yourspace – Flickr – CC BY 2.0