De Amerikaanse economie weet in vergelijking met de meeste andere Westerse economieën nog steeds uitstekend te presteren. Zo verschenen er vorige week nog hoopvolle arbeidscijfers. Toch is het nog maar de vraag of de Amerikaanse economie deze trend ook in het nieuwe jaar weet vast te houden. Een belangrijke grafiek waarschuwt namelijk voor het ineenstorten van de groei van de Amerikaanse economie.

Op jaarbasis gemeten ligt de groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product op dit moment rond de 2%. Dat is een groeicijfer waar veel andere landen jaloers op zijn. Toch is het nog maar de vraag of de Amerikaanse economie in 2020 dit relatief hoge groeiniveau weet vast te houden.

Amerikanen moeten vrezen voor een economische afkoeling

De economen van Macrobond and Nordea zijn niet onder de indruk van de Amerikaanse groeicijfers. Volgens hen ziet de nabije toekomst er nog steeds niet hoopgevend uit. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Macrobond and Nordea, te zien dat de gecombineerde indicator inzake het bedrijfs- en het consumentenvertrouwen onheil voorspelt. Deze indicator loopt normaliter enkele maanden voor op het werkelijke groeicijfer. En volgens deze indicator zal de groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product de komende maanden onder druk blijven staan. Volgens hun ramingen kan de groei zelfs in 2020 volledig stilvallen.

Uiteraard hoeft deze indicator geen gelijk te krijgen, maar over de afgelopen 20 jaar gemeten is er wel een duidelijke correlatie waarneembaar tussen de groei van het Amerikaanse BBP en de gecombineerde indicator betreffende het bedrijfs- en het consumentenvertrouwen. En beleggers doen er wellicht verstandig aan om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS