Waar komt die verhoogde volatiliteit opeens vandaan? Velen beweren dat het de fout is van computer gestuurde orders, maar zo zit het niet in elkaar. Volgens columnist Mark Hulbert moeten we computers niet de schuld geven maar wel de ‘programmeurs’. Computers doen bovendien enkel wat hun wordt opgedragen. Met ander woorden, don’t shoot the messenger.

Vervelend toch, die verhoogde volatiliteit. Beleggers die de schuld geven aan computers moeten meer inzicht krijgen in hoe dit soort van handelen. Achter elk computergestuurd order zit er een commando dat werd ingevoerd door een persoon. Door dit concept goed te begrijpen, kunnen beleggers beter inspelen op wat er gaande is op de financiële markten en hier beter op reageren.

Na een interview met Lawrence Tint, voorzitter van het risicobeheerbedrijf Quantal, kreeg Hulbert meer inzicht in dit wereldje. De reden achter deze woelige periode heeft te maken met de duurtijd van de stierenmarkt en het veiligstellen van winsten. Zonder computers zaten we in hetzelfde schuitje.

Beleggers en investeerders zijn het niet meer gewoon om tegen rode beursdagen en verlies aan te kijken. Daarom dat er bij het minste probleem massaal veel verkooporders worden ingesteld die uiteindelijk worden uitgevoerd door computers van grote financiële instellingen.

Computers of programmeurs?

Allereerst heb je de hoogfrequente handel die ervoor zorgt dat er op zeer korte termijn ontzettend veel orders kunnen uitgevoerd worden. Computers reageren dan op het aantikken van koop- en verkooporders. Als een aandeel een bepaalde prijs heeft bereikt, gaat de computer over tot actie. Dat gebeurt uiterst objectief, in grote getalen en in een fractie van een seconde.

Ten tweede heb je de algoritmische handel. Dit duidt op het gebruik van algoritmes van computers om koop- en verkooporders te automatiseren. Dit gaat iets verder dan kopen en verkopen van aandelen als ze een bepaalde prijs hebben bereikt. Het is een aaneenschakeling van orders.

In dit geval past de computer een strategie toe waarbij grote blokken worden gekocht en/of verkocht maar dan opgesplitst in kleine deeltjes en aan steeds verschillende prijzen. Dit zou in principe grote koersschommelingen moeten verhinderen. Indien dit dan toch gebeurt, ligt de schuld bij de instelling die effectief het order heeft gegeven om te handelen in grote blokken.

Zodra er te veel van deze computergestuurde orders worden ingegeven, dan kunnen de poppen aan het dansen gaan. Als programmeurs dan ook nog transacties invoeren die eigenlijk niet overeenkomen met de realiteit, dan krijg je een situatie waarbij computerorders elkaar ‘triggeren’ en dus een verhoging krijgt van de marktvolatiliteit.

Het is dus aan de ‘programmeurs’ om de koop- en verkooporders goed onder controle te houden want voor je het weet gaat het ene order na het andere af en creëer je volatiliteit of een crash.

Bronnen: Beursduivel, Marketwatch

Foto: Pexels