zat 50 plussers

Veel Nederlandse huishoudens zijn in het eerste kwartaal positiever geworden over hun financiële condities. Meer huishoudens dan in het vorige kwartaal kijken positiever vooruit en verwachten de komende tijd beter rond te kunnen komen. Toch komt de Financieel fit Barometer van ING nog altijd uit op 91 punten tegenover 88 vorig kwartaal. Een stand onder de 100 wijst op een pessimistische blik. zat ing financieel fit ING concludeert dat het niet iedereen lukt om te profiteren van de economische opleving. Een kwart van de mensen rond de 50 geeft aan geld tekort te komen. Daarnaast zijn er in de groep van 50- tot 65-jarigen nu zo’n 550 duidend huishoudens die aangeven dat ze een te kleine buffer hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Dit zijn er 170 duizend meer dan in 2008.

Financieel minder sterk

De bank stelt verder dat de economische crisis de vermogenspositie van veel Nederlandse huishoudens heeft aangetast. ‘Veel huizenbezitters zagen een deel van de waarde van hun huis verdampen als gevolg van dalende huizenprijzen. Daarnaast teerden vaal huishoudens flink in op hun vrij beschikbaar vermogen zoals spaargeld en beleggingen.’ Bezat een doorsnee huishouden in 2008 nog 18 duizend euro aan cash, betaal- of spaartegoeden en aandelen of obligaties, in 2014 was dat een derde minder met 12 duizend euro. zat grafiekje ing 2 Het blijkt voor veel huishoudens een belangrijk streven om hun financiële buffers uit te breiden. Toch slaagt een grote groep hier niet in en vooral mensen van rond de 50 jaar voelen zich kwetsbaar. 1 op de 4 van de 45- tot 55-jarigen zegt onvoldoende geld te hebben om 3 huishoudelijke apparaten (zoals een wasmachine, televisie en computer) te vervangen. 2 keer zoveel als bij andere groepen. Relatief veel mensen in deze leeftijdsgroep geven zelfs aan bij eventueel baanverlies al na 1 maand in de problemen te komen. Wil jij vermogen opbouwen met beleggen of zorgen voor een extra inkomensstroom? Verdiep je dan eens in deze beleggingstips