Volgens een rapport van Global Wind Energy Council (GWEC) wekte windenergie vorig jaar voor 52 gigawatt aan stroom op. Dat is best veel energie, maar helaas minder dan vorig jaar. Toen werd er namelijk 54,6 GW opgewekt. Het GWEC stelde gerust dat de komende jaren de daling goed zullen maken. China is alvast de leidende figuur met een productie van 19,7 GW.

De overschakeling van fossiele brandstoffen naar alternatieve methodes om energie op te wekken, wordt geleid door windturbines en andere technieken waarbij wind wordt omgevormd naar elektriciteit. Vorig jaar werd er 52 GW aan elektriciteit opgewekt door middel van windkracht. Dat is 2,6 GW minder dan het jaar daarvoor, maar de komende jaren zal veel worden goedgemaakt.

De leidende rol in deze omschakeling is weggelegd voor China. Zij namen vorig jaar een toevoeging van 19,7 gigawatt voor hun rekening. De Europese Unie wekte 15,6 GW aan windenergie op en de Verenigde Staten van Amerika slaagde er in om 7 GW op te wekken, wat aan de magere kant is.

Verschuiving

Steve Sawyer, secretaris generaal van het GWEC, zegt dat windenergie dé manier is om een transitie te maken richting duurzame energie, zowel onshore als offshore. Cumulatief werd er tegen het einde van 2017 voor 539 gigawatt aan windenergie opgewekt. Dat is een stijging van 11 procent.

De verdere ontplooiing van deze technologie gaat ervoor moeten zorgen dat het aantal cumulatieve gigawatt tegen 2022 stijgt naar 840 GW. Dat betekent er jaarlijks ongeveer 60 GW aan windenergie gaat moeten worden opgewekt. En dat zou moeten lukken vermits er steeds meer nieuwe markten openen voor windenergie zoals bijvoorbeeld in Argentinië, Zuid-Afrika, Mexico en India.

Sinds 2004 is er in totaal al voor 2,9 biljoen dollar geïnvesteerd geweest in groene energie, waarvan 126,6 miljard dollar van China komt. Groene energie is ‘hot’ en steeds meer landen maken de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Voor de toekomst betekent dit dat de markt voor groene energie alleen maar zal uitbreiden de komende jaren.

Bronnen: CNBC

Foto: Pxhere