job-market-e1340159268824 Het aantal gecreëerde banen in de VS over november bedroeg 203.000. Daarmee is de verwachting van economen met 180.000 ruimschoots overtroffen. Goed nieuws, dus slecht nieuws? Voor wie nog twijfelt aan de kracht van de Amerikaanse economie: het aantal in november gecreëerde banen bedroeg maar liefst 203.000.  En dat is royaal meer dan de verwachte 180.00 waar economen vooraf op rekenden. Het werkloosheidspercentage zakte daarmee tot 7 procent. En dan is de hamvraag: is dit nu goed, of slecht nieuws voor Wall Street? Hoe sterk beïnvloedt dit banencijfer de Fed? Is de tapering kogel hiermee dan éindelijk door de kerk? En als dit zo is, hoe zullen aandelen zich dan houden?

Banen: ‘bring it on’

Veel aandelenstrategen zijn van mening dat het hoog tijd wordt dat de markt zijn perceptie verandert en niet langer slecht nieuws als ‘gunstig’ beschouwt en goed nieuws als ‘slecht’ voor aandelen. Volgens Henrik Drusjeberg, aandelenstrateeg bij Nordea Bank, wil tapering niets anders zeggen dan dat de Amerikaanse economie overall sterk is. Ook Chris Weston, strateeg bij IG (Melbourne) wilde een sterk banen cijfer, gevolgd door tapering en een markt die weer meer wordt gedreven door fundamentals en minder door (overvloedige) liquiditeiten van de Federal Reserve. Een mogelijk aanvankelijk licht negatieve reactie van Wall Street is daarbij van ondergeschikt belang wat Weston betreft. Een sterk banencijfer, dat is duidelijk: 203.000 banen erbij over november en dat is voor de Amerikaanse economie absoluut goed nieuws! Snel het laatste nieuws beschikbaar? Volg ons op TWITTER