Japanse

Net als aandelen uit veel andere landen, hadden ook Japanse aandelen in juli te maken dalingen vanwege de problemen in Griekenland en China. Inmiddels zijn de meeste negatieve factoren echter wel in de koersen van Japanse aandelen ingeprijsd, zo stelt de Japanse partner van BNP Paribas Investment Partners, Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) in een note.

Japanse economie

De cijfers voor de Japanse economie waren volgens het SMAM-team recent vrij stabiel. Zo zagen de retailverkopen al 3 maanden een stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is volgens SMAM te verklaren door het feit dat de loongroei eindelijk gelijk opging met de prijsstijging van consumentengoederen. Daarnaast droegen ook buitenlandse bezoekers hun steentje bij. De export en industriële productie deden juist een stapje terug. De handelsbalans had in het tweede kwartaal te maken met een tekort en de export groeide in juni niet. De productie voor mei werd neerwaarts bijgesteld door een vertraging in de export in combinatie met het effect van een aanpassing.

Japanse kwartaalcijfers

Ondertussen staan de meeste winstcijfers voor het tweede kwartaal nog voor de deur. De verwachting van SMAM is dat de winsten dit jaar verder zullen groeien. Zo wijst het team er op dat de economie er goed lijkt voor te staan, maar dat de buitenlandse vraag wel wat risico met zich meebrengt. Echter zijn de vooruitzichten van veel bedrijven gebaseerd op een wisselkoers van USD/JPY 115, terwijl die momenteel op 123 staat. Er is daarom wat ruimte voor een opwaartse herzieningen als de huidige koers aanhoudt. Hoewel SMAM opmerkt dat beleggers momenteel wat selectief zijn op individuele bedrijven, afhankelijk van de winst, verwacht het team per saldo weinig beweging en ook geen verdere daling. Aan het einde van het jaar ziet het team juist meer stijgingspotentieel, na een tijdelijke reactie op een mogelijke renteverhoging in de Verenigde Staten. De impact hiervan is naar verwachting echter klein omdat de rente slechts een gematigde stap maakt en de Amerikaanse groei positief is. ‘Japanse aandelen kunnen hierdoor uiteindelijk profiteren van sterke winstcijfers en hoge verkoopcijfers aan buitenlandse bezoekers, gesteund door een zwakke yen.’ * Waar liggen in 2015 de beste kansen? Lees het hier *