De economie draait op volle toeren en de burgers plukken hier steeds meer de vruchten van. Zo zitten de lonen in de lift en hebben de meeste mensen meer geld te besteden dan een aantal jaren geleden het geval was. In Amerika is deze trend behoorlijk doorgeslagen. De burgers zijn daar immers zo optimistisch gestemd dat ze zelfs haast geen geld meer opzij leggen.

Over het algemeen valt te zeggen dat een mens minder de noodzaak ziet om geld opzij te leggen op het moment dat de toekomst er rooskleurig uitziet. In tijden van economische tegenslag sparen de meeste mensen juist wel, omdat ze dan van mening zijn dat ze elke cent die ze over hebben maar beter goed kunnen bewaren. Dit menselijke gedrag zien we ook terug bij overheden. In tijden van recessie gaan ze op de rem staan en in tijden van economische voorspoed delen ze de ene naar de andere beloning uit aan het volk.

Het is juist in deze tijd van belang om geld opzij te leggen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van FRED, is echter te zien dat de huidige situatie behoorlijk zorgwekkend is. In Amerika is de spaarquote gedaald naar een niveau die we voor het laatst hebben gezien in het jaar 2008. Eenzelfde trend is ook waarneembaar rond het jaar 2000. Opvallend genoeg werden we in beide gevallen kort daarna geconfronteerd met een economische crisis.

Wat dat betreft lijkt het dus juist nu – in tijden van voorspoed – van cruciaal belang te zijn om wat geld opzij te leggen. Wellicht hebt u het eerder nodig dan u op dit moment verwacht…