Task_21_ICON_electric-car

Het tijdperk van de hernieuwbare bronnen van energie staat voor de deur, daar is iedereen het wel over eens. Vooral in de autosector worden nieuwe brandstoffen in snel tempo ontwikkeld. Die evolutie verloopt noodgedwongen want de fossiele brandstoffen dreigen in grote delen van de wereld een milieuramp te ontketenen. Het volstaat om te kijken naar de beelden van Chinezen met maskers voor hun gezicht in de straten van hun grote steden. De lucht in die steden is zo vervuild dat het bijna levensbedreigend is geworden. De Chinezen kopen ook veel meer wagens en die dreigen de pollutie alleen maar te doen toenemen. Vooral de Japanse en de Koreaanse autobedrijven werken hard aan de auto van de toekomst. Daarnaast is er in de U.S. nog ene Elon Musk die de dure eed heeft gezworen met zijn elektrische wagen de wereld te zullen veroveren. Musk is inderdaad de flamboyante CEO van Tesla Motors, dat met zijn model S al een redelijk succesvolle elektrische wagen op de baan heeft.

Welke energiebron trekt aan het langste eind?

Maar Musk heeft een serieuze concurrentie gekregen in de vorm van de Japanse autobouwer Toyota die resoluut de kaart van de brandstofcellen heeft gekozen. Brandstofcellen, zeg maar wagens die op waterstof rijden, zijn bijzonder milieuvriendelijk. Bovendien is waterstof als energiebron schier onuitputtelijk. Welke energiebron zal de auto van de toekomst aandrijven? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Musk blijft alvast niet bij de pakken zitten en plant de bouw van een megabedrijf voor de productie van batterijen op lithium. Hij heeft bij die plannen de steun gekregen van Panasonic, ook niet bepaald een kleine jongen. Toyota kan echter met sterke adelsbrieven uitpakken, dit Japans bedrijf heeft met de Prius een succesvol hybride model op de markt gebracht. Dezelfde ingenieur die jarenlang aan de Prius heeft gewerkt is nu belast met de ontwikkeling van de auto op waterstof. Het kan dus nog een spannende race worden in de sector van de alternatieve energie.

>> Bewijs waarom u moet kiezen voor Slim Beleggen <<