Er wordt vaak gezegd dat Amerika sterk afhankelijk is van buitenlandse financiers. Het land heeft te kampen met een torenhoge staatsschuld en de overheidsuitgaven worden gefinancierd met het uitgeven van nieuwe staatsobligaties. De ‘staatsschuld meter’ blijft daardoor maar verder en verder oplopen. Is de VS echt sterk afhankelijk van buitenlandse financiers?

Torsten Slok, analist bij Deutsche Bank, heeft de belangrijkste landen onder de loep genomen. En uit zijn onderzoek komt naar voren dat de Verenigde Staten voor ongeveer 35% afhankelijk is van buitenlands geld. Zo is 65% van alle Amerikaanse staatsobligaties nog steeds binnenlands bezit.

Japan, Korea en Zwitserland zijn niet afhankelijk van buitenlands geld

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van The Wall Street Journal, is het onderzoek van Deutsche Bank in beeld gebracht. Op deze staafgrafiek is te zien dat Japan, Korea en Zwitserland de beste papieren hebben. Zij zijn immers slechts voor 10 tot 15 procent afhankelijk van buitenlandse financiers.

Griekenland staat er overduidelijk het slechtste voor. Slechts 10% van de Griekse staatsobligaties zijn binnenlands eigendom. Met andere woorden zijn de Grieken dus voor 90% afhankelijk van het buitenland. En het grootste deel van deze Griekse staatsobligaties is eigendom van de Europese centrale bank.