Janet Yellen liet onlangs tijdens een conferentie in The Brookings Institution weten dat de Amerikaanse centrale bank wellicht de rentestanden voor een langere tijd laag moet houden. Yellen gaf aan het begin van dit jaar het stokje over aan Jerome Powell. De voormalige Fed-voorzitter kan alleen nog steeds invloed uitoefenen op het beleid. Het is dus de moeite waard om te horen wat zij te zeggen heeft.

Yellen lijkt het eens te zijn met Donald Trump. Trump liet namelijk al eerder doorschemeren dat hij niet blij was met de renteverhogingen van de Fed. De woorden van Yellen kan een lossere monetaire beleidskoers impliceren.

“Kans 40% dat de rente bij een nieuwe recessie terug naar 0 gaat”

Amerika kampt volgens Yellen op dit moment met een krappe arbeidsmarkt. En dit kan leiden tot een hogere inflatie. Alleen moet de Fed volgens haar niet te stellig de ogen richten op de inflatiestand. Er moet ook verder gekeken worden. Zo staat de financiële stabiliteit in de wereld onder druk en dit kan ook het Amerikaanse vasteland bereiken.

Volgens Yellen is er een kans van 40% dat de Fed de rente in de volgende recessie terug zal moeten brengen naar nul. Mocht er binnen afzienbare tijd een nieuwe recessie uitbreken, dan zou de Fed opnieuw moeten starten met het opkopen van activa. Alleen kan dit scenario volgens Yellen voorkomen worden door de rente een langere tijd laag te houden. Op die manier wordt de economische groei verder gestimuleerd en kan de economie een ‘buffer’ opbouwen.

De vraag is natuurlijk of Powell zich iets gaat aantrekken van de woorden van zijn voorganger.