winst

De winstrecessie op Wall Street ligt definitief achter onze rug. Voor het tweede kwartaal op rij wisten de Amerikaanse bedrijven gemiddeld gezien een winstgroei te realiseren. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 wist de winstgroei zelfs met 4,8% te stijgen. Reden voor een feestje zou je dus kunnen zeggen.

Toch ziet de werkelijkheid er een stuk minder mooi uit. De winstgroei mag dan wel met bijna 5% zijn gestegen, maar dit moet ook in perspectief worden geplaatst. In het vierde kwartaal van 2015 hadden we immers per saldo te maken met een winstdaling.

De beleggers zijn in ieder geval weer goed gestemd, want sinds de Amerikaanse verkiezingen is de S&P 500 index met 11% gestegen en daarbij werden er 21 nieuwe recordkoersen op de borden neergezet.

De winstcijfers wisten niet in positieve zin te verrassen

Volgens de data die afkomstig is van RBC Capital kwam de gemiddelde winst per aandeel 2% hoger uit dan de verwachtingen. Ondanks het feit dat dit een positief getal betreft, is deze stijging een stuk lager dan de gemiddelde positieve verrassing die over de afgelopen 11 kwartalen is gemeten. Gemiddeld gezien bedraagt die verrassing immers 4,9%.

winstcijfers-verrassing

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van MarketWatch, is deze gewaarwording in beeld gebracht. We hebben zelfs te maken met de laagste ‘gemiddelde winstverrassing’ sinds het eerste kwartaal van 2014. Niet echt reden voor een feestje dus.