Olie aandelen Actieve beleggers weten dat olie de laatste maanden precies manisch-depressief was. Enorme dalingen werden afgewisseld met hele dollars per dag aan stijgingen.  De koers van een vat olie is de laatste weken behoorlijk gestegen, maar hoe staat het met de olie-aandelen? Niet zo goed, aldus Deutsche Bank. Onlangs kwam het met een vernietigend oordeel om uit olie gerelateerde aandelen te stappen. Reden? Ondanks de stijgende olieprijs doen de bedrijven het uit deze sector minder goed. Er moet nog veel worden goedgemaakt. Volgens de bank zijn de gemiddelde waarderingen van bedrijven  in de energiesector nu 7 keer de Ebitda; in schril contrast met een gemiddelde historische waardering van 1 a 2 keer de Ebitda. Naast aandelen speelt ook nog mee dat de sector gevoelig ligt in zogenaamde high yield junk bonds: uitstaande schulden met een hoog rendement, maar met een even hoog risico. De energiesector is daarin onevenredig hoog vertegenwoordigd.energy

Draait de Federal Reserve olie-aandelen een loer?

Veel beleggers gaan ervan uit dat een stijgende olieprijs zal leiden tot betere waarderingen van bedrijven uit de energiesector.  Maar naast de mogelijke giftige cocktail van een te hoge bedrijfswaarderingen en risico’s te aanzien van  ‘junk bonds’ is er nog een andere factor welke een rol speel: De Federal Reserve.  De Fed heeft namelijk direct invloed op de koers van de dollar. Deze munt vertoont een sterke correlatie met olie. Deutsche Bank geeft bovendien aan dat de olieprijs momenteel al 20% is overgewaardeerd ten opzichte van de dollar (fair value) DB oil overpriced Tot slot geeft het vernietigende rapport nog een aantal andere ontwikkeling aan, zoals dalende metaalprijzen in China. Dit zou volgens de bank kunnen doorwerken op de olie-industrie. En staat er momenteel veel geld (het meeste sinds 2 jaar) uit aan speculatieve investeringen in de sector. Op het moment dat deze investeringen worden teruggetrokken, zal dit niet zonder gevolgen zijn voor de sector.