economie_vs_header Economen en analisten lijken zich altijd volledig te storten op de industriële sector. Op het moment dat de macrocijfers over deze sector tegenvallen, wordt er al snel gesuggereerd dat de groei van het bruto binnenlands product dezelfde koers zal gaan varen. Een onderzoek van Macquarie Research maakt echter duidelijk dat het verstandig is om onze blik op de economie te vergroten. employment-1 Zo kunnen we op de eerste grafiek zien dat er sinds de jaren ’90 enorm veel veranderd is binnen de wereldwijde werkgelegenheid. De meeste banen worden vandaag de dag vervuld binnen de dienstensector en niet binnen de industriële sector. Op dit moment werkt bijna de helft van de wereldberoepsbevolking binnen de dienstensector.

De economie wordt voor een groot deel bepaald door de dienstensector

employment-2 Daarnaast kunnen we op de tweede grafiek zien waarom het zo belangrijk is dat de economen en analisten op een andere manier naar de economie gaan kijken. Zo kunnen we zien dat de PMI-cijfers over de industriële sector de afgelopen maanden niet zo rooskleurig zijn geweest, maar de dienstensector heeft deze klap voor een groot deel weten op te vangen.

Maak geen onnodige beursfouten! Lees de gratis BEURSBIJBEL…