Problemen Deutsche Bank

Enkel een grootscheepse interventie door de Duitse overheid kan de ineenstorting van de grootste Duitse instelling, Deutsche Bank voorkomen. Dat zei Stefan Müller, CEO van de in Frankfurt gevestigde researchgroep DGAW, tegen CNBC.

“Deutsche Bank beseft niet dat er iets zeer doortastend moet gebeuren. De CEO van de bank, John Cryan heeft getoond dat hij geen flauw idee heeft wat hij moet doen om te overleven. Hij denkt nog steeds dat Deutsche Bank het alleen kan redden,” legt Stefan Müller uit.

db1

Overheid staat klaar

De belaagde bank heeft zich de voorbije weken verdedigd tegen alle aanvallen en aangeven dat er “geen redenen tot bezorgdheid” zijn en ze over “stevige fundamenten” beschikt. CEO Cryan vertelde ook aan de krant Bild dat “overheidssteun totaal niet op tafel ligt.”

Volgens Müller, die geen blad voor de mond neemt, heeft niemand minder dan Angela Merkel de CEO van de bank verplicht om een interview te geven aan Bild om de markt te susses. “En hoewel ze het niet zullen toegeven, ligt er bij de regering weldegelijk een reddingsplan op tafel. Het is haar job daarvoor te zorgen,” geeft Müller zelfverzekerd aan.

“Gemakkelijk zal dat wel niet te verkopen zijn zo vlak voor de verkiezingen van volgend jaar. En er is ook het risico dat een reddingsplan andere banken aanzet tot risicovol gedrag aangezien er toch een overheidsvangnet is.”

Müller verwacht niet dat de Duitse staat de Amerikaanse boete van $14 miljard die Deutsche Bank boven het hoofd hangt, zal betalen. “De overheid zal wel met geld over de brug komen om de bank te stutten en een ineenstorting te vermijden.” De CEO van de researchgroep heeft alvast 27 oktober in zijn agenda aangestipt want dan komt de bank met haar cijfers naar buiten. “Ook een ratingverlaging zit er aan te komen en kan een extra kantelmoment zijn.”

Niet iedereen akkoord

Niet iedereen is echter akkoord met deze analyse. Volgens Neil Wilson, analist bij spreadbetter ETX Capital is Deutsche Bank geen nieuw Lehman-moment. “Banken zijn vandaag beter gekapitaliseerd dan toen en zijn beter gewapend tegen schokken. En het is goed mogelijk dat de posities in afgeleide producten van Deutsche Bank al geruime tijd door de markt wordt overschat. Het probleem van Deutsche Bank is niet het gebrek aan kapitaal maar het feit dat de kosten, waaronder boetes, fors zijn gestegen en de instelling niet zo winstgevend meer is als voorheen.”

Bron: CNBC