jobs vs Afgelopen vrijdag werden de beleggers geconfronteerd met tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidssector. De macrocijfers wisten duidelijk te maken dat er de afgelopen maand slechts 38.000 nieuwe Amerikaanse banen zijn gecreëerd. De waarnemers rekenden echter op een toename met 160.000 banen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de beleggers op het eerste gezicht zwaar teleurgesteld waren. Als gevolg van deze teleurstelling moesten de aandelenmarkten rond half 3 flink waarde inleveren. Hetzelfde gold overigens ook voor de Amerikaanse dollar. De enige winnaar die dag was de goudprijs.

Het Amerikaanse banenrapport toont sterkte

Volgens Torsten Slok, econoom bij Deutsche Bank, is het banenrapport echter helemaal niet ‘dramatisch’ te noemen. Volgens Slok hebben we op dit moment te maken met een Amerikaanse arbeidssector die haast volledig voorzien is. Slok benadrukt dat je in een dergelijke markt met haast volledige werkgelegenheid te maken hebt met het verschijnsel dat nieuwe banen moeilijk gecreëerd worden, omdat het aanbod aan arbeiders beperkt is. In dat geval is het aantrekken van werklieden ook moeilijk en zullen de arbeidslonen gaan stijgen. banenrapport En dat de arbeidslonen in Amerika stijgen, kunnen we op de bovenstaande grafiek zien. Slok is daarom van mening dat de beleggers anders tegen dit banenrapport moeten gaan aankijken. Dit rapport toont juist de kracht van de Amerikaanse arbeidssector en deze kracht wordt ondersteund door het dalende werkloosheidspercentage.