hausse wall street Zakenbank Deutsche Bank heeft een onderzoek gedaan naar het verband tussen de economie en de beurs. Torsten Slok, econoom bij Deutsche Bank, komt tot de conclusie dat beide elementen totaal los van elkaar gezien moeten worden. Uiteraard zal een economische crisis ook gaan leiden tot een dalende beweging op de beurs, maar al het andere ligt iets complexer. beurs-werk-productie Slok heeft geprobeerd om de verschillen tussen de economie en de beurs uit te  leggen door middel van de bovenstaande afbeelding. Op deze afbeelding kunnen zien dat er soms enorm grote verschillen kunnen zijn tussen de economie en de beurs. Zo wordt de Amerikaanse werkgelegenheid voor 86% bepaald door de dienstensector, maar op de beurs ziet dat plaatje er totaal anders uit.

De productiesector levert een belangrijk aandeel binnen de Amerikaanse beurs

De winsten binnen de S&P 500 index zijn namelijk voor 68% afkomstig uit de productiesector. De dienstensector, die het grootste aantal banen genereert, moet het doen met een aandeel van slechts 32%. Volgens Torsten Slok zouden we daarom te maken kunnen gaan krijgen met een winstrecessie, maar deze winstrecessie hoeft niet direct te gaan leiden tot een economische recessie.

Wilt u een miljonair worden? Met deze gids wordt u een BEURSMILJONAIR…