hedge-fund-goud.jpg Kijkende naar vier bepalende factoren voor de goudprijs verwacht Nadège Dufossé, Head of Asset Allocation van Candriam Investors Group, niet echt dat de goudprijs verder gaat stijgen. Maar met een inzinking houdt ze evenmin rekening.

Amerikaanse reële rente

De eerste en meest betrouwbare factor is de Amerikaanse reële rente: daarmee heeft goud een relatief stabiele omgekeerde correlatie. Aangezien de reële rentevoeten sinds het begin van het jaar licht zijn gedaald, hebben ze hun ondersteunende rol voor de goudkoers goed gespeeld. De vraag blijft uiteraard of die dalende trend aanhoudt… Dat kan volgens Dufossé enkel als de Amerikaanse economie in een recessie belandt. “Het is een scenario dat we niet kunnen uitsluiten, maar wij gaan veeleer uit van een herstel. Als we bijgevolg alleen maar met de reële rente rekening zouden houden, zou de steun voor de goudkoers wegvallen.” sc (6) Een tweede factor de evolutie van de dollar: een sterke Amerikaanse munt wordt doorgaans geassocieerd met een zwakke goudkoers en omgekeerd, geeft Dufossé aan. “Ons basisscenario gaat uit van een stabilisering van de Amerikaanse munt in 2016. In dat geval zou deze evolutie voor de goudkoers geen gevolgen moeten hebben. Maar aangezien de evolutie van de Amerikaanse dollar vooral afhankelijk is van die van de reële rente, belanden we weer bij onze eerste bepalende factor.”

Geopolitieke onzekerheid

Ook de geopolitieke onzekerheid wordt doorgaans als een beslissende factor beschouwd. In crisisperioden wordt goud immers als dé vluchtwaarde bij uitstek gezien. In werkelijkheid klopt dat maar gedeeltelijk. Tijdens de hele recente fase waarin de goudkoers is gedaald, heeft Europa ernstige crisisperioden meegemaakt, die evenwel geen uitgesproken impact hadden op de evolutie van het edelmetaal.  Ook op de Griekse crisis heeft de goudprijs nauwelijks gereageerd. Pas wanneer de geopolitieke onzekerheid zich laat voelen op de aandelenmarkten en daar een correctie veroorzaakt, speelt goud een rol van bescherming. candriam-logo

Vraag en aanbod

In de grondstoffensector is de verhouding tussen vraag en aanbod doorgaans een belangrijke indicator voor de verwachte evolutie van de prijzen. Op goud heeft deze verhouding slechts een marginale impact, in eerste instantie omdat de productie slechts een geringe fractie van de beschikbare wereldwijde goudvoorraden vertegenwoordigt. Volgens de gegevens van de World Gold Council bedroegen de voorraden eind 2014 183.600 ton eind 2014, terwijl de productie datzelfde jaar circa 4.400 ton bedroeg (4.258 ton in 2015). Voor 2016 gaan de vooruitzichten uit van een stabiele productie.

“Op langere termijn gaan bepaalde analisten uit van een dalende trend in de productiecapaciteit (goud wordt schaarser), maar dat is een erg marginale bepalende factor voor de evolutie van de koersen.”

Besluit

Het risico dat de goudkoers fors daalt, is beperkt. Dat zou alleen maar kunnen gebeuren als de Amerikaanse rente sterk stijgt. Maar een sterke stijging van de Amerikaanse rente veronderstelt een economie die op volle toeren draait. En dat scenario wordt op dit moment absoluut niet door de markten verwacht. “Een aanzienlijke stijging verwachten we evenmin omdat we niet uitgaan van een Amerikaanse recessie,” besluit het hoofd van asset allocatie bij Candriam. “Wie zijn portefeuille wil beschermen, kiest in plaats van goud beter voor goed gediversifieerde defensief getinte strategieën.“. Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en krijg direct de Februari-editie in de bus. U vindt er onder meer een defensieve portefeuillestrategie in terug.